2015-03-31

Ewidencje i rejestry

Ewidencja księgowa:

 • ewidencja środków trwałych,

 • ewidencja wyposażenia,

 •  ewidencja magazynu spożywczego,

 • ewidencja magazynu środków czystości,

 • ewidencja druków ścisłego zarachowania,

 • raporty kasowe,

 • raporty żywieniowe,

 • miesięczne wydruki syntetyczne i analityczne dowodów księgowych,

 • dzienniki obrotów

Ewidencja dowodów księgowych wg rodzaju:

 • listy płac,

 • wyciągi bankowe,

 • rejestry faktur i rachunków,

 • sprawozdania i meldunki,

 • dokumenty dot. ZUS,

 • dokumenty dot. Urzędu Skarbowego,

 • wewnętrzne dokumenty np. polecenia księgowania,

 • wezwania do zapłaty,

 • przypisy należności (opłaty za przedszkole)

Archiwum:

 • dokumenty księgowe,

 • akta osobowe,

 • kartoteki płacowe,

 • dokumentacja pedagogiczna,

 • plany