2015-03-31

Kontrole

 

Termin kontroli

Instytucja kontrolująca

Cel kontroli

7.04.2010 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Urzędowa kontrola żywności.

9.-29.04-2010

Prezydent Miasta Opola

Gospodarka finansowa  w 2009 r.

23.04.2010 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Bieżący stan sanitarno-higieniczny.

7.06.2010 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Urzędowa kontrola żywności.

14.06.2010 r.

Opolski Kurator Oświaty

Kontrola planowa w zakresie realizacji prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego.

2.08.2010 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Ocena realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas”

18.03.2011 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Ocena stanu sanitarnego przedszkola.

13.06.2011 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Ocena stanu sanitarnego-pion kuchenny.

15.02.2012 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Kontrola bieżąca.

28.06.2013 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Zakres zgodny z upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli.

12.07.2012 r.

ZUS o/Opole

Zakres zgodny z upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli.

29.03.2013 r.

ARR Warszawa OT/Opole

Kontrola realizacjo programu „Szklanka mleka”

5.04.2013 r.

UM Opola

Zakres zgodny z zakresem upoważnienia.

27.04.2013 r. UM Opola Kontrola gospodarowania środkami  ZFŚS w latach 2010-2012
3.03.2014 r. PSSE Opole Ocena Stanu sanitarnego
25.03.2015 r. UM Opola Służba BHP Kontrola placu zabaw
14.04.2015 r. PSSE Opole Urzędowa kontrola żywności
17.02.2016 r. PSSE Opole Ocena Stanu sanitarnego przedszkola