2015-03-31

Kontrole

 

Termin kontroli

Instytucja kontrolująca

Cel kontroli

7.04.2010 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Urzędowa kontrola żywności.

9.-29.04-2010

Prezydent Miasta Opola

Gospodarka finansowa  w 2009 r.

23.04.2010 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Bieżący stan sanitarno-higieniczny.

7.06.2010 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Urzędowa kontrola żywności.

14.06.2010 r.

Opolski Kurator Oświaty

Kontrola planowa w zakresie realizacji prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego.

2.08.2010 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Ocena realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas”

18.03.2011 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Ocena stanu sanitarnego przedszkola.

13.06.2011 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Ocena stanu sanitarnego-pion kuchenny.

15.02.2012 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Kontrola bieżąca.

28.06.2013 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Zakres zgodny z upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli.

12.07.2012 r.

ZUS o/Opole

Zakres zgodny z upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli.

29.03.2013 r.

ARR Warszawa OT/Opole

Kontrola realizacjo programu „Szklanka mleka”

5.04.2013 r.

UM Opola

Zakres zgodny z zakresem upoważnienia.

27.04.2013 r. UM Opola Kontrola gospodarowania środkami  ZFŚS w latach 2010-2012
3.03.2014 r. PSSE Opole Ocena Stanu sanitarnego
25.03.2015 r. UM Opola Służba BHP Kontrola placu zabaw
14.04.2015 r. PSSE Opole Urzędowa kontrola żywności
17.02.2016 r. PSSE Opole Ocena Stanu sanitarnego przedszkola
     
     
     
     
     

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się