2015-03-31

Majątek i budżet

Majątek

Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2016 r.

848 049,40 zł

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2016 r. 57 620,33 zł

Wartość wyposażenia na dzień 31.12.2016 r.

279 746,35 zł

Wartości niematerialn0e i prawne na dzień 31.12.2016 r.

14 089,96 zł

 

Budżet

Saldo konta dochodów własnych na dzień 31.12.2016 r.

11,44 zł

Saldo konta środków socjalnych na dzień 31.12.2016 r.

28 131,44 zł

Wydatki budżet 2016 r.

1 393 171,09 zł

Wydatki dochody własne 2016 r.

99 932,17 zł

Przychody dochody własne 2016 r.

99 616,80 zł

Plan środków budżetowych na 2017 r.

1 400 712 zł

Plan przychodów dochodów własnych na 2017 r.

136 100 zł

Plan wydatków dochodów własnych na 2017 r.

136 100 zł