2015-03-31

Przyjmowanie i załatwianie spraw

  • miejsce przyjmowania interesantów: gabinet dyrektora

  • w jakich dniach i godzinach: codziennie od 9.00 do 15.00

  • w jaki sposób: zależnie od sprawy – pisemnie lub ustnie

  • system kancelaryjny: jednolity rzeczowy wykaz akt,

  • w jaki sposób załatwiane są sprawy: w formie odręczne, korespondencyjnej, decyzji

  • w jakiej kolejności: wg zgłoszenia lub obowiązującego terminu.