2015-03-31

Wykaz regulaminów

  • regulamin pracy,

  • regulamin wynagradzania,

  • regulamin premiowania,

  • regulamin organizacyjny,

  • regulamin przedszkola,

  • regulamin przyznawania nagrody dyrektora,

  • regulamin rady pedagogicznej

  • regulamin ZFŚS

  • instrukcja kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów,

  • instrukcja przeprowadzania inwentaryzacji,

Regulaminy są dostępne  w pokoju nauczycielskim.